Vejledninger, oplæg og rapporter

FSD ønsker at vidensdele og dygtiggøre vores medlemmer og har derfor samlet relevante vejledninger og rapporter.

Søger du viden om et bestemt emne, kan du søge efter det i søgefeltet i højre hjørne.

Slides fra FSSD-FSD temadag 22. januar 2020

Indlæg fra FSSD-FSD temadag den 24. januar 2018

Indlæg fra FSSD-FSD temadag 26. januar 2017 

Rekommandation for medicinske gasser
Vejledning fra FSD, projektering – etablering – drift, version 2, 2012

Kontrolskemaer for medicinske gasser
Kontrolskemaer fra FSD, version 1, 2014

Ventilation i rum med invasive indgreb, herunder OP-stuer
Vejledning fra FSD og FSTA, version 1.0, 1. september 2014

Temadag omkring adgang til sterile områder
Slides og fotos fra temadag den 28-1-2016

Ny prokol omkring autoklavesikkerhed
Bidrager til højere patientsikkerhed
lagt op 2019-02-20