Ledelse

FSD ledes af en bestyrelse bestående af en formand, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen for en toårig periode i lige år. Samme år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant, og i ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer.