Ledelse

FSD ledes af en bestyrelse bestående af en formand, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Desuden er der en konsulent tilknyttet bestyrelsen.

Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen for en toårig periode i lige år. Samme år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant, og i ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer.