Uddannelse

FSD giver mulighed for at medlemmer kan søge uddannelseslegat til længerevarende efteruddannelse.
Bestyrelsen kan tildele uddannelseslegater på op til kr. 10.000,- årligt.

Uddannelsen skal:

  • Som minimum have en varighed på to år (eller minimum 60 ECTS-point)
  • Være relevant for ansøgerens virke i det danske sundhedsvæsen
  • Gennemføres sideløbende med, at det daglige job passes

En ansøger skal være ordinært medlem af FSD i hele uddannelsesperioden og skal have været ordinært medlem af FSD i mindst tre år før uddannelsens start.

Ansøgning om et uddannelseslegat sendes til formanden for FSD senest 12 uger inden uddannelsens start.

Læs mere om ansøgningsprocessen og krav til ansøgningen her.