Brancherådsmøde april 2011

Læs referatet fra Brancherådsmøde april 2011, hvor Regionsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter var på dagsordenen.