Brancherådsmøde marts 2012

Læs referatet fra Brancherådsmøde marts 2012, hvor b.la. Brancherådet i fremtiden var på dagsordenen.