Brancherådsmøde september 2013

Læs referatet fra Brancherådsmøde september 2013, hvor b.la. uddannelseslegat og temadage var på dagsordenen.