FSD generalforsamling 2012

Læs referatet fra FSD’s generalforsamling 2012, hvor b.la. valg af formand og brancherådsmøder var på dagsordenen.