Vedtægtsændringer

Kære FSD medlem

På FSD’s generalforsamling den 24. Oktober 2018 blev der stillet forslag om vedtægtsændringer.(se referat fra generalforsamlingen)

Forslaget har været til afstemning hos medlemmerne og forslaget er vedtaget med 36JA stemmer og 0 nej stemmer.

Vedtægtsændringerne samt de nye reviderede vedtægter kan du læse på FSD’s hjemmeside under: medlemskab.

Venlig hilsen

FSD’s Bestyrelse